DJELATNICI PROSVJETNO - KULTURNOG CENTRA MAĐARA U RH

 

RAVNATELJ I STRUČNI SURADNICI

Janoš Andoči, prof.

ravnatelj

ravnatelj@pkcm.hr  

Erna Varga, dipl. pedagog

stručni suradnik pedagog

pkcm.pedagog@skole.hr

Kristina Akerman, dipl. ecc.

Diana Dorkić , mag. bibl. et mag. philol. croat.

stručni suradnik knjižničar

pkcm.knjiznica@skole.hr

Ljiljana Milanović

kulturni organizator kultura.hmomk@pkcm.hr

 

NASTAVNICI / UČITELJI U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Kristina Akerman, dipl. ecc.

nastavnica ekonomske grupe predmeta

akerman.kristina@gmail.com

Miroslav Balažić  

strukovni učitelj kuharstva

mbalazic67@gmail.com

Tünde Angster Barač, dipl. ecc.

nastavnica ekonomske grupe predmeta i informatike

tnde.angster@skole.hr

Robert Almaši, dipl. teolog

učitelj katoličkog vjeronauka

 

Damir Berlančić, mag. philol. croat.

nastavnik hrvatskog jezika

damir.berlancic@gmail.com

Mirela Berlančić, prof.

nastavnica hrvatskog jezika

mirela.berlancic@gmail.com

Attila Bognar, prof.

nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture

attila79bognar@gmail.com

Dalia Dalmatin, prof.

nastavnica  njemačkog  jezika

dalmatin83@gmail.com

Nikolett Ferenczy, apsolvent

nastavnica mađarskog jezika

 ferenczynikolett@gmail.com

Erne Gordoš, prof.

nastavnik matematike

erne.gordos@gmail.com

Erzsébet Kanalaš, prof.

nastavnica njemačkog jezika

erzsebet.kanalas@live.com

Zorica Karan, prof.

nastavnica psihologije

zorica.karan@gmail.com

Viktoria Kelemen, mag.

učiteljica razredne nastave

torizs.viktoria@gmail.com

Đurđica Kontra – Čapo, dipl. ecc.

nastavnica ekonomske grupe predmeta

kontracapo@gmail.com

Venesa Benić, dipl. ecc.

nastavnica ekonomske grupe predmeta

venesa.benic@skole.hr

Andrea Kovačević, mag. hist.

nastavnica povijesti

andrea.kovacevic5@skole.hr

Bandi Kučera, mag. math. et phys.

nastavnik matematike i fizike

bandi.kucera@skole.hr

Betilija Kučera, mag. biol. et chem.

nastavnica biologije i kemije

betilija.kucera@skole.hr

Marta Matin, prof.

nastavnica mađarskog jezika

marta.matin@skole.hr

Tajana Matošić, prof.

nastavnica hrvatskog jezika

tajana.matos@gmail.com

Attila Oroš, prof.

nastavnik engleskog jezika

orosattila1985@gmail.com

Andrea Pajrok, mag. zemljopisa

nastavnica zemljopisa

p.anci@freemail.hu

Vesna Poljak, prof.

nastavnica francuskog jezika

vesnapoljak@gmail.com

Petar Sen, dipl. teolog

učitelj reformatskog vjeronauka

ref.hrastin@os.t-com.hr

Kettős Attila, dipl. teolog

učitelj reformatskog vjeronauka

 

Ema Sesvećan, učiteljica

učiteljica matematike

sesvecan_ema@yahoo.com

Kinga Samu-Koncsos, prof.

nastavnica mađarskog jezika i filozofije

koncsoskinga@gmail.com

Lidija Taus, mag.

nastavnica engleskog i njemačkog jezika

lidijataus@gmail.com

Silvija Tot, prof.

nastavnica engleskog jezika

silvija.tot1@gmail.com

Ilona Trnko

učiteljica razredne nastave

ilona.trnko@skole.hr

Timea Vučenović Belašić, prof.

nastavnica zemljopisa i likovne umjetnosti

 vucenovicbelasictimea@gmail.com

 

VANJSKI SURADNICI

Marina Šutalo, prof.

nastavnica latinskog jezika

 

Maria Vereš, mr. solo pjevanja

nastavnica glazbene umjetnosti

v.marietta@citromail.hu

 

ODGOJITELJICE

Emese Ferenc – Ilić

odgojiteljica

 

Izabela Katić

odgojiteljica

 

Jolanka Kun

odgojiteljica

 

Eva Perković

odgojiteljica – voditeljica vrtića

 pkcm.vrtic-bobita@skole.hr

 

ADMINISTRATIVNI DJELATNICI

Bela Bolšec, dipl. iur.

tajnik

pkcm.tajnik@skole.hr

Ana Šoltić, univ. bacc. oec.

računovotkinja

pkcm.knjigovodstvo@skole.hr

 

POMOĆNO – TEHNIČKO  OSOBLJE

Šandor Adam

domar

Eva Adam

spremačica

Marko Barčan

vozač školskog autobusa

Juliana Giber

spremačica

Snežana Tot

spremačica

Katica Kelemen

spremačica

Ištvan Toriž

kuhar