Razredna nastava

1. a razred

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

Mađarski jezik

Matematika

Hrvatski jezik

Matematika

Mađarski jezik

2.

Mađarski jezik

Matematika

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Tjelesna i zdavstvena kultura

3.

Glazbena kultura

Engleski jezik

Tjelesna i zdavstvena kultura

Matematika

Priroda i društvo

4.

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Mađarski jezik

Matematika – dodatna nastava

Likovna kultura

5.

Tjelesna i zdavstvena kultura

Informatika (izborna nastava)

Priroda i društvo

Informatika (izborna nastava)

Izvannastavne aktivnosti

6.

Vjeronauk reformirane  kršćanske crkve u RH (izborni) / Protestantsko reformirani kršćanski vjeronauk (izborni) / Vjeronauk - Katolički (izborni)

Vjeronauk reformirane  kršćanske crkve u RH (izborni) / Protestantsko reformirani kršćanski vjeronauk (izborni) / Vjeronauk - Katolički (izborni)

Mađarski jezik – dopunska nastava

 

 

7.

 

 

Sat razrednika

 

 

2. a razred

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

Mađarski jezik

Glazbena kultura

Matematika

Hrvatski jezik

Matematika

2.

Mađarski jezik

Matematika

Priroda i društvo

Mađarski jezik

Mađarski jezik

3.

Priroda i društvo

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Informatika (izborna nastava)

Engleski jezik

4.

Tjelesna i zdavstvena kultura

Matematika

Likovna kultura

Informatika (izborna nastava)

Hrvatski jezik

5.

Hrvatski jezik

Tjelesna i zdavstvena kultura

Tjelesna i zdavstvena kultura

Sat razrednika

 

6.

Vjeronauk reformirane kršćanske crkve u RH (izborni) / Protestantsko reformirani kršćanski vjeronauk (izborni) / Vjeronauk - Katolički (izborni)

Vjeronauk reformirane kršćanske crkve u RH (izborni) / Protestantsko reformirani kršćanski vjeronauk (izborni) / Vjeronauk - Katolički (izborni)

Izvannastavne aktivnosti

Mađarski jezik – dopunska nastava 

 

7.

 

 

 

Matematika (dodatna nastava)

 

 

3. a razred

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

Mađarski jezik

Matematika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika

Tjelesna i zdravstvena kultura

2.

Mađarski jezik

Matematika

Hrvatski jezik

Tjelesna i zdravstvena kultura

Mađarski jezik – dodatna nastava

3.

Hrvatski jezik

Mađarski jezik

Mađarski jezik

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

4.

Matematika

Informatika (izborna nastava)

Likovna kultura

Priroda i društvo

Glazbena kultura nastava)

5.

Engleski jezik

Matematika – dopunska nastava

Sat razrednika

Engleski jezik

Priroda i društvo

6.

Vjeronauk reformirane kršćanske crkve u RH (izborni) / Protestantsko reformirani kršćanski vjeronauk (izborni) / Vjeronauk - Katolički (izborni)

Vjeronauk reformirane kršćanske crkve u RH (izborni) / Protestantsko reformirani kršćanski vjeronauk (izborni) / Vjeronauk - Katolički (izborni)

 

 

Informatika (izborna)

7.

 

Izvannastavne aktivnosti

 

 

 

 

4. a razred

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

Mađarski jezik

Tjelesna i zdravstvena kultura

Mađarski jezik

Engleski jezik

Mađarski jezik

2.

Mađarski jezik

Engleski jezik

Priroda i društvo

Matematika

Matematika

3.

Priroda i društvo

Matematika

Priroda i društvo

Sat razrednika

Matematika – dopunska nastava

4.

Mađarski jezik – dodatna nastava

Njemački jezik II (izborni) 4.

Matematika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Likovna kultura

Informatika (izborna nastava)

5.

Glazbena kultura

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

6.

Vjeronauk reformirane kršćanske crkve u RH (izborni) / Protestantsko reformirani kršćanski vjeronauk (izborni) / Vjeronauk - Katolički (izborni)

Vjeronauk reformirane kršćanske crkve u RH (izborni) / Protestantsko reformirani kršćanski vjeronauk (izborni) / Vjeronauk - Katolički (izborni)

Njemački jezik II (izborni) 4.

Informatika (izborna nastava)

 

7.

 

 

Izvannastavne aktivnosti

 

 

 

Predmetna nastava

 5.a razred

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

Mađarski jezik

Matematika

Hrvatski jezik

Matematika

Sat razrednika

2.

Mađarski jezik

Matematika

Hrvatski jezik

Matematika

Njemački jezik II (izborni)

3.

Matematika (dodatna nastava)

Engleski jezik I

Hrvatski jezik (dopunska nastava)

Povijest

Hrvatski jezik

4.

Tehnička kultura
Likovna kultura

Tjelesna i zdravstvena kultura

Engleski jezik I

Povijest

Hrvatski jezik

5.

Tehnička kultura
Likovna kultura

Njemački jezik II (izborni)

Engleski jezik I

Mađarski jezik

Tjelesna i zdravstvena kultura

6.

Matematika (dopunska nastava)

Priroda

Geografija

Mađarski jezik

Glazbena kultura

7.

Izvannastavne aktivnosti

Priroda

Geografija

Informatika

Vjeronauk reformirane kršćanske crkve u RH (izborni) / Protestantsko reformirani kršćanski vjeronauk (izborni) / Vjeronauk - Katolički (izborni)

8.

Izvannastavne aktivnosti

 

 

Informatika

Vjeronauk reformirane kršćanske crkve u RH (izborni) / Protestantsko reformirani kršćanski vjeronauk (izborni) / Vjeronauk – Katolički  (izborni)

 

6. a razred

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

Priroda

Povijest

Matematika

Engleski jezik I

Matematika

2.

Priroda

Povijest

Matematika

Engleski jezik I

Matematika

3.

Njemački jezik II (izborni)

Hrvatski jezik

Mađarski jezik

Hrvatski jezik

Mađarski jezik

4.

Tehnička kultura
Likovna kultura

Hrvatski jezik

Geografija

Tjelesna i zdravstvena kultura

Glazbena kultura

5.

Tehnička kultura
Likovna kultura

Tjelesna i zdravstvena kultura

Geografija

Matematika (dopunska nastava)

Engleski jezik I

6.

Sat razrednika

Informatika

Mađarski jezik

Hrvatski jezik

Njemački jezik II (izborni)

7.

Izvannastavne aktivnosti

Informatika

Mađarski jezik

Hrvatski jezik (dopunska nastava)

Vjeronauk reformirane kršćanske crkve u RH (izborni) / Protestantsko reformirani kršćanski vjeronauk (izborni) / Vjeronauk - Katolički (izborni)

8.

Izvannastavne aktivnosti

Mađarski jezik (dodatna nastava)

 

 

Vjeronauk reformirane kršćanske crkve u RH (izborni) / Protestantsko reformirani kršćanski vjeronauk (izborni) / Vjeronauk - Katolički (izborni)

 7.a razred

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

Povijest

Hrvatski jezik

Engleski jezik I

Matematika

Kemija

2.

Povijest

Hrvatski jezik

Geografija

Matematika

Kemija

3.

Fizika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Geografija

Mađarski jezik (dopunska nastava) Njemački jezik II (izborni)

Informatika (izborni)

4.

Fizika

Mađarski jezik

Mađarski jezik

Likovna kultura

Tjelesna i zdravstvena kultura

5.

Biologija

Matematika

Mađarski jezik

Tehnička kultura

Informatika (izborni)

6.

Biologija

Matematika

Hrvatski jezik

Engleski jezik I

Matematika (dopunska nastava)

7.

Izvannastavne aktivnosti

Mađarski jezik (dodatna nastava) Njemački jezik II (izborni)

Hrvatski jezik

Engleski jezik I

Vjeronauk reformirane kršćanske crkve u RH (izborni) / Protestantsko reformirani kršćanski vjeronauk (izborni) / Vjeronauk - Katolički (izborni)

8.

Izvannastavne aktivnosti

Sat razrednika

Glazbena kultura

Mađarski jezik

Vjeronauk reformirane kršćanske crkve u RH (izborni) / Protestantsko reformirani kršćanski vjeronauk (izborni) / Vjeronauk - Katolički (izborni)

 

8.a razred

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

Matematika

Matematika

Geografija

Informatika (izborni)

Njemački jezik II (izborni)

2.

Matematika

Matematika

Engleski jezik I

Informatika (izborni)

Geografija

3.

Povijest

Biologija

Engleski jezik I

Matematika (dopunska nastava)

Sat razrednika

4.

Povijest

Biologija

Hrvatski jezik

Tehnička kultura
Likovna kultura

Kemija

5.

Fizika

Mađarski jezik

Hrvatski jezik

Tehnička kultura
Likovna kultura

Kemija

6.

Fizika

Mađarski jezik

Glazbena kultura

Tjelesna i zdravstvena kultura

Hrvatski jezik

7.

Izvannastavne aktivnosti

Engleski jezik I

Njemački jezik II (izborni)

Mađarski jezik

Vjeronauk reformirane kršćanske crkve u RH (izborni) / Protestantsko reformirani kršćanski vjeronauk (izborni) / Vjeronauk - Katolički (izborni)

8.

Izvannastavne aktivnosti

Tjelesna i zdravstvena kultura

Mađarski jezik

Hrvatski jezik

Vjeronauk reformirane kršćanske crkve u RH (izborni) / Protestantsko reformirani kršćanski vjeronauk (izborni) / Vjeronauk - Katolički (izborni)