I.-III. razred

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

Mađarski jezik

Matematika

Mađarski jezik

Mađarski jezik

Matematika

2.

Mađarski jezik

Matematika

Priroda i društvo

Matematika

Dopunska mat.

3.

Priroda i društvo

Glazbena kultura

Likovna kultura

TZK

TZK

4.

TZK

Sat razrednika

Hrvatski jezik

Dodatna mađ. j.

Engleski jezik

5.

Engleski jezik

Hrvatski jezik

 

 Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

6.

 Vjeronauk

 Vjeronauk

 

 

 

7.

 

Dramska družina

 

 

 

 

II.-IV. razred

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

Mađarski jezik

Matematika

Mađarski jezik

Matematika

TZK

2.

Engleski jezik

Matematika

Mađarski jezik

Mađarski jezik

Hrvatski jezik

3.

Hrvatski jezik

Glazbena kultura

Hrvatski jezik

Priroda i društvo

2. r. TZK                    4. r. Njemački jezik

4.

TZK

2. r. -                         4. r. Njemački jezik

Priroda i društvo

Hrvatski jezik

2. r. -                         4. r. Prir. i druš.

5.

Mađarski jezik

Dopunska mat.

Sat razrednika

Engleski jezik

Likovna kultura

6.

Vjeronauk

Vjeronauk

 

 

 

7.

Dodatna mađ. j.

 

 

 

 

8.

Literarna družina

       

  

V.-VI. razred

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

Engleski jezik

Priroda

Hrvatski jezik

Njemački jezik

Mađarski jezik

2.

Njemački jezik

Mađarski jezik

Hrvatski jezik

Priroda

Zemljopis

3.

Matematika

Mađarski jezik

Zemljopis

Mađarski jezik

Hrvatski jezik

4.

Matematika

Povijest

Engleski jezik

Povijest

Hrvatski jezik

5.

Glazbena kultura

Matematika

Engleski jezik

Matematika

Tehnička kultura / Likovna kultura

6.

Sat razrednika

Vjeronauk

TZK

TZK

Tehnička kultura / Likovna kultura

7.

Vjeronauk / Dodatna matematika

Dopunska hrvatski jezik

Informatika

Dopunska matematika

 

8.

 

 

 Dopunska mađarski jezik

 

 

  

VII.-VIII. razred

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

Njemački jezik

Engleski jezik

Zemljopis

Engleski jezik

Sat razrednika

2.

Mađarski jezik

Biologija

Zemljopis

Engleski jezik

Mađarski jezik

3.

Mađarski jezik

Matematika

Povijest

Kemija

Fizika

4.

Informatika

Matematika

Njemački jezik

Kemija

Fizika

5.

Biologija

Povijest

Hrvatski jezik

Mađarski jezik

Tehnička kultura

6.

Glazbena kultura

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Matematika

Likovna umjetnost

7.

Vjeronauk

Vjeronauk

TZK

Matematika

Hrvatski jezik

8.

 

Dopusnka hrvatski jezik

Dopunska mađarski jezik

Dopunska matematika

 

9.

 

TZK