Udžbenik za osnovnu i srednju školu je nastavno sredstvo namijenjeno višegodišnjoj uporabi, usklađeno s Udžbeničkim standardom, a služi učenicima kao jedan od izvora znanja za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva utvrđenih nacionalnim i predmetnim kurikulumom.

Pravilnikom o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima propisano je koji se udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva smatraju obveznima za uporabu u nastavnom i odgojno-obrazovnom radu u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz udžbenik se mogu koristiti i dopunska nastavna sredstva koja služe učenicima za lakše praćenje, vježbanje i utvrđivanje te provjeru udžbeničkog gradiva. Dopunskim nastavnim sredstvima smatraju se: radna bilježnica, zbirka zadataka, geografski atlas i povijesni atlas, multimedijska pomagala i sredstva informacijske tehnologije (npr. CD-ROM-ovi i sl.).

U školi su u uporabi udžbenici i njima pripadajuća dopunska nastavna sredstva objavljena u Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava.

 

Odluka o izboru udžbenika

KATALOG ODOBRENIH DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA OSNOVNU ŠKOLU - besplatno za eksperimentalni program Cjelodnevne škole:

Odluka o korištenju drugih obrazovnih materijala