Cijena toplog obroka u školskoj kuhinji za  2017./2018. godinu

 

 

Mjesec

Broj nastavnih dana

Učenik

jedan obrok po danu

Učenik

 dva obroka po danu

Djelatnik

 jedan obrok po danu

   

7,00 kn

10,00 kn

8,00 kn

UKUPNO ZA CIJELI MJESEC

rujan

20

140,00 kn

200,00 kn

160,00 kn

listopad

22

154,00 kn

220,00 kn

176,00 kn

studeni

21

147,00 kn

210,00 kn

168,00 kn

prosinac

16

112,00 kn

160,00 kn

128,00 kn

siječanj

13

91,00 kn

130,00 kn

104,00 kn

veljača

20

140,00 kn

200,00 kn

160,00 kn

ožujak

20

140,00 kn

200,00 kn

160,00 kn

travanj

16

112,00 kn

160,00 kn

128,00 kn

svibanj

21

147,00 kn

210,00 kn

168,00 kn

lipanj

11

77,00 kn

110,00 kn

88,00 kn