Cijena toplog obroka u školskoj kuhinji za  2021./2022. godinu

 

 

Učenik

jedan obrok po danu

Učenik

 dva obroka po danu

Djelatnik

 jedan obrok po danu

7,00 kn

10,00 kn / 5,00 kn

sufinancirano

8,00 kn

Mjesečni iznos = broj radnih dana x cijena po danu