Srednje obrazovanje učenika po gimnazijskom programu obrazovanja završava polaganjem državne mature. Učenici završetkom četverogodišnjeg strukovnog programa obrazovanja mogu polagati i ispite državne mature. Državnu maturu provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Državna matura provodi se polaganjem ispita državne mature, odnosno polaganjem ispita obveznog i izbornog dijela.

 

 Ispiti obveznog dijela su iz sljedećih općeobrazovnih nastavnih predmeta:

hrvatski jezik,

mađarski jezik,

matematika i

strani jezik.

Ispiti u obaveznom dijelu državne mature mogu se polagati na jednoj od dviju razina i to:

višoj (A) i

osnovnoj (B) razini.

U sklopu ispita izbornog dijela državne mature biraju se predmeti koji će se polagati, a u jednome roku može se prijaviti najviše šest izbornih predmeta.

 

Popis ispita izbornog dijela državne mature donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja za svaku školsku godinu do početka prijava ispita, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 

 Sve važne informacije o postupku prijave ispita državne mature i studijskih programa mogu se pronaći u Priručnicima za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama.

 

Detaljnije informacije i obrasce možete pronaći u izborniku Dokumenti.

 

KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE  ZA  2017./2018. ŠKOLSKU  GODINU 

-          LJETNI ROK -

 

DATUM

ISPIT

VRIJEME POČETKA ISPITA

7. lipnja

Glazbena umjetnost

9:00

Etika

14:00

8. lipnja

Logika

9:00

Francuski jezik A i B

14:00

11. lipnja

Sociologija

9:00

Geografija

14:00

12. lipnja

Biologija

9:00

Psihologija

14:00

13. lipnja

Fizika

9:00

Politika i gospodarstvo

14:00

14. lipnja

Likovna umjetnost

14:00

15. lipnja

Kemija

9:00

Filozofija

14:00

18. lipnja

Hrvatski jezik A i B (test)

9:00

19. lipnja

Hrvatski jezik A i B (esej)

9:00

20. lipnja

Informatika

9:00

Vjeronauk

14:00

21. lipnja

Engleski jezik A i B

9:00

26. lipnja

Njemački jezik A i B

9:00

Povijest

14:00

27. lipnja

Matematika A i B

9:00

28. lipnja

Materinski jezici nacionalnih manjina (test) – Mađarski jezik

9:00

29. lipnja

Materinski jezici nacionalnih manjina (esej) – Mađarski jezik

9:00

29. lipnja

Latinski jezik A i B

14:00

 

 

 

Objava rezultata

11. 7. 2018.

Rok za prigovore

13. 7. 2018.

Konačna objava rezultata

16. 7. 2018.

Podjela svjedodžba

28. 7. 2018.

 

 

 

- ZIMSKI ROK -

 

DATUM

ISPIT

VRIJEME POČETKA ISPITA

22. kolovoza

Materinski jezici nacionalnih manjina (test) – Mađarski jezik

9:00

23. kolovoza

Materinski jezici nacionalnih manjina (esej) – Mađarski jezik

9:00

24. kolovoza

Geografija

9:00

27. kolovoza

Biologija

9:00

Psihologija

14:00

28. kolovoza

Hrvatski jezik A i B (test)

9:00

Glazbena umjetnost

14:00

29. kolovoza

Hrvatski jezik A i B (esej)

9:00

Logika

14:00

30. kolovoza

Fizika

9:00

Politika i gospodarstvo

14:00

31. kolovoza

Matematika A i B

9:00

Etika

14:00

3. rujna

Engleski jezik A i B

9:00

Povijest

14:00

4. rujna

Kemija

9:00

Njemački jezik A i B

14:00

5. rujna

Matematika A i B

9:00

Etika

14:00

6. rujna

Informatika

9:00

Filozofija

14:00

7. rujna

Francuski jezik A i B

9:00

Vjeronauk

14:00

 

 

 

Objava rezultata

13. 9. 2018.

Rok za prigovore

15. 9. 2018.

Konačna objava rezultata

19. 9. 2018.

Podjela svjedodžba

21. 9. 2018.