Srednje obrazovanje učenika po gimnazijskom programu obrazovanja završava polaganjem državne mature. Učenici završetkom četverogodišnjeg strukovnog programa obrazovanja mogu polagati i ispite državne mature. Državnu maturu provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Državna matura provodi se polaganjem ispita državne mature, odnosno polaganjem ispita obveznog i izbornog dijela.

 

 Ispiti obveznog dijela su iz sljedećih općeobrazovnih nastavnih predmeta:

hrvatski jezik,

mađarski jezik,

matematika i

strani jezik.

Ispiti u obaveznom dijelu državne mature mogu se polagati na jednoj od dviju razina i to:

višoj (A) i

osnovnoj (B) razini.

U sklopu ispita izbornog dijela državne mature biraju se predmeti koji će se polagati, a u jednome roku može se prijaviti najviše šest izbornih predmeta.

 

Popis ispita izbornog dijela državne mature donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja za svaku školsku godinu do početka prijava ispita, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 

 Sve važne informacije o postupku prijave ispita državne mature i studijskih programa mogu se pronaći u Priručnicima za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama.

 

Detaljnije informacije i obrasce možete pronaći u izborniku Dokumenti.