Srednje obrazovanje učenika po strukovnom programu obrazovanja, koje traje četiri godine, završava izradom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi Centra. Učenici i pristupnici, polaznici obrazovnih programa najmanje četverogodišnjega trajanja, izradbom i obranom završnoga rada stječu i pravo polaganja ispita državne mature.

 

Srednje obrazovanje učenika u strukovnim programima koji traju od jedne do tri i pol godine, završava izradom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi Centra.

 

 Završni rad učenikov je uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrjednuju i ocjenjuju učenikove strukovne kompetencije određene razine, sukladno razini kvalifikacije koju stječe.

 

 

Detaljnije informacije i obrasce možete pronaći u izborniku Dokumenti.