Srednje obrazovanje učenika po strukovnom programu obrazovanja, koje traje četiri godine, završava izradom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi Centra. Učenici i pristupnici, polaznici obrazovnih programa najmanje četverogodišnjega trajanja, izradbom i obranom završnoga rada stječu i pravo polaganja ispita državne mature.

 

Srednje obrazovanje učenika u strukovnim programima koji traju od jedne do tri i pol godine, završava izradom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi Centra.

 

 Završni rad učenikov je uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrjednuju i ocjenjuju učenikove strukovne kompetencije određene razine, sukladno razini kvalifikacije koju stječe.

 

 VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA 2017./2018. ŠKOLSKU GODINU

HOTELIJERSKO – TURISTIČKI TEHNIČAR

 

Datum

Aktivnost

Vrijeme

14. 09. 2017.

Izrada Vremenika izradbe i obrane završnog rada

do 15:00 sati

29. 09. 2017.

Donošenje Vremenika izradbe i obrane završnog rada

do 18:00 sati

29. 09. 2017.

Obrazložiti učenicima odredbe Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada

do 14:00 sati

05. 10. 2017.

Objava Vremenika izradbe i obrane završnog rada

do 10:00 sati

13. 10. 2017.

Upoznavanje učenika sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada

do 14:00 sati

20. 10. 2017.

Donošenje tema za završni rad na prijedlog stručnih vijeća (za sve rokove)

do 14:00 sati

30. 11. 2017.

Imenovanje članova Povjerenstva za obranu završnog rada

do 14:00 sati

Ljetni rok za šk. 2017./2018. godinu

31. 10. 2017.

Izbor teme

do 14:00 sati

      31. 10. 2017. -  22. 05. 2018.

Izrada završnog rada

 

30. 03. 2018.

Prijava obrane završnog rada

do 14:00 sati

30. 03. 2018.

Sjednica Školskog prosudbenog odbora

14:45 sati

23. 05. 2018.

Predaja završnog rada

do 14:00 sati

25. 05. 2018.

Sjednica Povjerenstva i Školskog prosudbenog odbora

14:00 sati

05. 06. 2018.

Obrana završnog rada

od 14:45 sati

07. 06. 2018.

Sjednica Školskog prosudbenog odbora

14:45 sati

19. 06. 2018.

Uručivanje svjedodžbi

14:45 sati

Jesenski rok za šk. 2017./2018. godinu

31. 10. 2017.

Izbor teme

do 14:00 sati

      31. 10. 2017. -  14. 08. 2018.

Izrada završnog rada

 

10. 07. 2018.

Prijava obrane završnog rada

do 14:00 sati

10. 07. 2018.

Sjednica Školskog prosudbenog odbora

14:45 sati

16. 08. 2018.

Predaja završnog rada

do 14:00 sati

17. 08. 2018.

Sjednica Povjerenstva i Školskog prosudbenog odbora

14:30 sati

28. 08. 2018.

Obrana završnog rada

od 10:00 sati

29. 08. 2018.

Sjednica Školskog prosudbenog odbora

10:00 sati

31. 08. 2018.

Uručivanje svjedodžbi

08:00 sati

Zimski rok za šk. 2017./2018. godinu

31. 10. 2017.

Izbor teme

do 14:00 sati

      31. 10. 2017. -  18. 12. 2018.

Izrada završnog rada

 

30. 11. 2018.

Prijava obrane završnog rada

do 14:00 sati

30. 11. 2018.

Sjednica Školskog prosudbenog odbora

14:,45 sati

18. 12. 2018.

Predaja završnog rada

do 14:00 sati

28. 12. 2018.

Sjednica Povjerenstva i Školskog prosudbenog odbora

14:00 sati

01. 02. 2019.

Obrana završnog rada

od 14:45 sati

04. 02. 2019.

Sjednica Školskog prosudbenog odbora

14:45 sati

11. 02. 2019.

Uručivanje svjedodžbi

09:00 sati

 

Predložene teme završnih radova

Upute za izradbu završnog rada

List za ocjenjivanje završnog rada

Detaljnije informacije i obrasce možete pronaći u izborniku Dokumenti.