Gimnazija  

  

2.G

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

Mađarski jezik

Fizika

Matematika

Sat razrednika

Matematika

2.

Mađarski jezik

Hrvatski jezik

Engl. j./Njem. j.

Mađarski jezik

Mađarski jezik

3.

Matematika

Hrvatski jezik

Engl. j./Njem. j.

Fizika

Likovna umjetnost

4.

Matematika

Glazbena umjetnost

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Engl. j./Njem. j.

5.

Engl. j./Njem. j.

Psihologija

TZK

Informatika

Engl. j./Njem. j.

6.

Kemija

TZK

Biologija

Geografija

Biologija

7.

Kemija

Povijest

Etika

Geografija

Latinski jezik

8.

 

 

 

 Povijest

Latinski jezik

  

3.G

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

Mađarski jezik

Engl. j./Njem. j.

Sociologija

Sociologija

Kemija

2.

Mađarski jezik

Engl. j./Njem. j.

Matematika

Engl. j./Njem. j.

Kemija

3.

Engl. j./Njem. j.

Geografija

Biologija

Engl. j./Njem. j.

Biologija

4.

Logika

Geografija

Etika

Fizika

Mađarski jezik

5.

Matematika

Glazbena umj.

Fizika

Mađarski jezik

TZK

6.

Matematika

Psihologija

Hrvatski jezik

Hrvatski  jezik

Povijest

7.

Likovna umjetnost

TZK

Povijest

Povijest

Hrvatski jezik

8.

 

 

 

 Sat razrednika

 Hrvatski jezik

  

4.G

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

Matematika

Filozofija

Engl. j./Njem. j.

Filozofija

Polit. i gospod.

2.

Matematika

Glazbena umj.

Engl. j./Njem. j.

Engl. j./Njem. j.

Matematika

3.

Mađarski jezik

Etika

Mađarski jezik

Engl. j./Njem. j.

Matematika

4.

Mađarski jezik

TZK

Mađarski jezik

Povijest – izborni

Geografija

5.

Filozofija

Engl. j./Njem. j.

TZK

Biologija

Hrvatski  jezik

6.

Povijest

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Fizika

Kemija

7.

Povijest

Likovna umj.

Hrvatski jezik

Biologija

Kemija

8.

 Likovna umjetnost

Povijest

 

Povijest

 

 

Hotelijersko-turistički tehničar

 

1.T

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

Daktilografija

Francuski jezik

Engl. j./Njem j.

Matematika

Matematika

2.

Daktilografija

Engl. j./Njem j.

Prehrana i poznavanje robe

Matematika

Matematika

3.

Engl. j./Njem j.

Engl. j./Njem j.

Prehrana i poznavanje robe

Engl. j./Njem j.

Mađarski jezik

4.

Engl. j./Njem j.

Ugostiteljstvo

Ugostiteljstvo

Engl. j./Njem j.

Praktična nastava - turizam

5.

Sat razrednika

TZK

Ugostiteljstvo

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

6.

Hrvatski jezik

Mađarski jezik

Povijest

Praktična nastava - turizam

TZK

7.

Hrvatski jezik

Mađarski jezik

Vjeronauk / Etika

Francuski jezik

Biologija s ekologijom

8.

Biologija s ekologijom

 Povijest

 

Mađarski jezik

 

 

2.T

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

Org. pos. poduz.

Org. pos. poduz.

Mađarski jezik

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

2.

Org. pos. poduz.

Francuski jezik

Mađarski jezik

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

3.

Engleski jezik

Matematika

Matematika

Geografija

Mađarski jezik

4.

Njemački jezik

Matematika

Matematika

Njemački jezik

Povijest

5.

Računalstvo

Njemački jezik

TZK

Njemački jezik

Engleski jezik

6.

Računalstvo

TZK

Geografija

Francuski jezik

 

7.

Sat razrednika

Poslovna psihologija s komunikacijom

Vjeronauk / Etika

Mađarski jezik

Praktična nastava

8.

Povijest

Poslovna psihologija s komunikacijom

Engleski jezik

 

Praktična nastava

  

3.T

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

Hrvatski jezik

Matematika

Povijest

Statistika

Engl. j./Njem j.

2.

Hrvatski jezik

Matematika

Politika i gospodarstvo

Geografija

Engl. j./Njem j.

3.

Računalstvo

Francuski jezik

Politika i gospodarstvo

Hrvatski jezik

Matematika

4.

Organizacija poslovanja poduzeća

Engl. j./Njem j.

Etika

Francuski jezik

Sat razrednika

5.

Povijest

Engl. j./Njem j.

Hrvatski jezik

Engl. j./Njem j.

TZK

6.

Engl. j./Njem j.

Knjigovodstvo s bilanciranjem

Mađarski jezik

Mađarski jezik

 

7.

Engl. j./Njem j.

TZK

Organizacija poslovanja poduzeća

Mađarski jezik

Praktična nastava

8.

 

Mađarski jezik  

Geografija

Računalstvo

Praktična nastava

  

4.T

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

0.

 

Pripreme za maturu - Njemački jezik

Pripreme za maturu - Mađarski jezik

Pripreme za maturu - Matematika

 

1.

Matematika

Povijest UKPB

Organizacija poslovanja poduzeća

Gospodarsko pravo

Organizacija poslovanja poduzeća

2.

Matematika

Povijest UKPB

Organizacija poslovanja poduzeća

Gospodarsko pravo

Engl. j./Njem j.

3.

Mađarski  jezik

Engl. j./Njem j.

Etika

Francuski jezik

Engl. j./Njem j.

4.

Mađarski  jezik

Francuski jezik

TZK

Matematika

Knjigovodstvo s bilanciranjem

5.

Geografija

Mađarski jezik

Engl. j./Njem j.

TZK

Knjigovodstvo s bilanciranjem

6.

Engl. j./Njem j.

Hrvatski jezik

Engl. j./Njem j.

Mađarski  jezik

Hrvatski jezik

7.

Engl. j./Njem j.

Hrvatski jezik

Sat razrednika

Hrvatski jezik

Geografija

8.

Turizam i marketing

Pripreme za maturu - Engleski jezik

 

 Turizam i marketing

 

9.

Pripreme za maturu - Hrvatski jezik

 

 

 

Praktična nastava

10.

 

 

 

 

Praktična nastava

 

Ekonomist

 

3.K

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

Hrvatski jezik

Bankarstvo i osiguranje

Marketing

Matematika

Komunikacijsko prezentacijske vještine

2.

Hrvatski jezik

Bankarstvo i osiguranje

Bankarstvo i osiguranje

Matematika

Matematika

3.

Upravljanje prodajom

Vježbenička tvrtka

Engl. j./Njem. j.

Statistika

Geografija

4.

Sat razrednika

Vježbenička tvrtka

Etika

Mađarski jezik

Engl. j./Njem. j.

5.

Marketing

Komunikacijsko prezentacijske vještine

Geografija

Računovodstvo

TZK

6.

Osnove ekonomije

Engl. j./Njem. j.

Upravljanje prodajom

Računovodstvo

Mađarski jezik

7.

Osnove ekonomije

TZK

Hrvatski jezik

Računovodstvo

Mađarski jezik

8.

Statistika

 

 

 

 

  

4.K

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

Računovodstvo

Marketing usluga

Računovodstvo

Engleski jezik

Mađarski jezik

2.

Računovodstvo

Matematika

Marketing usluga

Osnove ekonomije

Pravno okruženje poslovanja

3.

Računovodstvo

Mađarski jezik

Etika

Vježbeničke tvrtka

Pravno okruženje poslovanja

4.

Engleski jezik

Mađarski jezik

Geografija

Vježbenička tvrtka

Geografija

5.

Engleski jezik

Osnove ekonomije

TZK

TZK

Tržište kapitala

6.

Matematika

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Bankarstvo i osiguranje

Marketing

7.

Matematika

Sat razrednika

Hrvatski jezik

Bankarstvo i osiguranje

Marketing

8.

 Tržište kapitala

 

 

 

 

  

Kuhar

 

1.Sz

Ponedjeljak*

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

Kuharstvo

Mađarski jezik

Sat razrednika

Praktična nast.

Njemački jezik

2.

Kuharstvo  

Mađarski jezik

Engleski jezik

Praktična nast.

Njemački jezik

3.

Kuharstvo

Matematika

Osnove turizma

Praktična nast.

Osnove turizma

4.

Kuharstvo

Matematika

Biologija

Praktična nast.

Mađarski jezik

5.

Kuharstvo

TZK

Informatika

Praktična nast.

Engleski jezik

6.

Kuharstvo

Poznavanje robe

Informatika

Praktična nast.

TZK

7.

Kuharstvo

Poznavanje robe

Hrvatski jezik

Praktična nast.

Povijest

8.

 

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Praktična nast.

Vjeronauk

9.

 

 Povijest

 Povijest

 

 

* u 1.Sz razredu nastava se odvija ponedjeljkom u poslijepodnevnim satima

 

1.Sz

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak*

1.

Engl. j./Njem. j.

Sat razrednika

Engl. j./Njem. j.

Praktična nast.

Kuharstvo

2.

Engl. j./Njem. j.

Organizacija posl. ugostiteljskih poduzeća

Engl. j./Njem. j.

Praktična nast.

Kuharstvo

3.

Biologija s higijenom i ekologijom

Organizacija posl. ugostiteljskih poduzeća

Gospodarska matematika

Praktična nast.

Kuharstvo

4.

Biologija s higijenom i ekologijom

Hrvatski jezik

Gospodarska matematika

Praktična nast.

Kuharstvo

5.

Mađarski jezik

Hrvatski jezik

TZK

Praktična nast.

Kuharstvo

6.

Mađarski jezik

TZK

Prehrana i poznavanje robe

Praktična nast.

Kuharstvo

7.

Računalstvo

Mađarski jezik

Etika

Praktična nast.

Kuharstvo

8.

 

Prehrana i poznavanje robe

Hrvatski jezik

Praktična nast.

 

9.

 

 Prehrana i poznavanje robe

Prehrana i poznavanje robe

 

 

* u 2.Sz razredu nastava se odvija petkom u poslijepodnevnim satima