Gimnazija  

1.G

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

Sat razrednika

Hrvatski jezik

Kemija

Engleski jezik I

Informatika

2.

Matematika

Hrvatski jezik

Kemija

Engleski jezik I

Informatika

3.

Matematika

Njemački jezik II

Matematika

Fizika

Geografija

4.

Hrvatski jezik

Glazbena umjetnost

Matematika

Fizika

Geografija

5.

Njemački jezik II

Engleski jezik I

Hrvatski jezik

Povijest

Latinski jezik III

6.

Mađarski jezik (materinski)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Biologija

Hrvatski jezik

Latinski jezik III

7.

Mađarski jezik (materinski)

Etika (izborni)

Biologija

Likovna umjetnos

Mađarski jezik (materinski)

8.

 

 

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

Povijest

 

2.G 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

Hrvatski j.

Filozofija

Matematika

Mađarski j.

Mađarski j.

2.

Engleski j.-Njemački j. I.

Glazbena umj.

Matematika

Mađarski j.

Matematika

3.

Biologija

Hrvatski j.

Fizika

Likovna umj.

Filozofija

4.

Biologija

Hrvatski j.

Fizika

Povijest-izborni

Povijest

5.

Geografija

Njemački j.-Engleski j. II.

Mađarski j.

Etika

Povijest

6.

Geografija

Engleski j.-Njemački j. I.

Engleski j.-Njemački j. I.

Kemija

TZK

7.

Povijest

TZK

Njemački j-Engleski j. II.

Kemija

Hrvatski j.

8.

 

 

 

Sat razrednika

Politika i gospodarstvo


 

4.G

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

Hrvatski j.

Filozofija

Matematika

Mađarski j.

Mađarski j.

2.

Engleski j.-Njemački j. I.

Glazbena umj.

Matematika

Mađarski j.

Matematika

3.

Biologija

Hrvatski j.

Fizika

Likovna umj.

Filozofija

4.

Biologija

Hrvatski j.

Fizika

Povijest-izborni

Povijest

5.

Geografija

Njemački j.-Engleski j. II.

Mađarski j.

Etika

Povijest

6.

Geografija

Engleski j.-Njemački j. I.

Engleski j.-Njemački j. I.

Kemija

TZK

7.

Povijest

TZK

Njemački j-Engleski j. II.

Kemija

Hrvatski j.

8.

 

 

 

Sat razrednika

Politika i gospodarstvo


 

Hotelijersko-turistički tehničar

 

1.T
 

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

 

1.

Strani jezik I.

Hrvatski jezik

Strani jezik I.

Daktilografija s poslovnim dopisivanjem

Bio. s

ekolog.

 

2.

Matematika

Hrvatski jezik

Strani jezik II.

Daktilografija s poslovnim dopisivanjem

Bio. s

ekolog.

 

3.

Matematika

Ugostiteljstvo

Matematika

Francuski jezik

Povijest

 

4.

Hrvatski jezik

Ugostiteljstvo

Matematika

Strani jezik I.

Strani jezik I.

 

5.

Sat razrednika

Francuski jezik

Mađarski jezik

Strani jezik II.

Strani jezik II.

 

6.

Mađarski jezik

Tjelesna i zdravstvena kultura

Ugostiteljstvo

Hrvatski jezik

Prak. nast.

turizam

 

7.

Mađarski jezik

Etika/

Vjeronauk

Prehrana i poznavanje robe

Praktična nastava -turizam

Mađarski

jezik

 

8.

 

Povijest

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

 

 

 

9.

 

Prehrana i poznavanje robe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.T

 

 

 

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

 

1.       

Matematika

Njem. I./Eng. I.

Organ. posl. poduzeća

Matematika

Hrvatski  jezik

 

2.       

Matematika

Njem. II./Eng. II.

Organ. posl. poduzeća

Francuski jezik

Geografija

 

3.       

Politika i gospodarstvo

Sat razrednika

Njem. I./Eng. I.

Računalstvo

Njem. I./Eng. I.

 

4.       

Politika i gospodarstvo

Francuski  jezik

Njem. II./Eng. II.

Računalstvo

Njem. II./Eng. II.

 

5.       

Statistika

Etika / Vjeronauk

Knjigovodstvo s bil.

Njem. II. /Eng.  II.

TZK

 

6.       

Hrvatski  jezik

Povijest

TZK

Mađarski  jezik

----

 

7.       

Hrvatski  jezik

Mađarski jezik

Povijest

Hrvatski  jezik

Praktična  nastava

 

8.       

Mađarski jezik

Mađarski jezik

Geografija

----


 

 

4.T

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

0

 

Priprema za maturu (Engleski jezik)

Priprema za maturu (Mađarski jezik)

Priprema za maturu (Matematika)

Priprema za maturu (Hrvatski jezik)

1

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Francuski jezik

Njemački  jezik

2

Hrvatski jezik

Sat razrednika

Hrvatski jezik

Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština

Organizacija poslovanja poduzeća

3

Mađarski jezik

Matematika

Mađarski jezik

Matematika

Engleski jezik

4

Mađarski jezik

Matematika

Mađarski jezik

Organizacija poslovanja poduzeća

Engleski jezik

5

Knjigovodstvo s bilanciranjem

Gospodarsko pravo

Engleski jezik

Organizacija poslovanja poduzeća

Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština

6

Njemački  jezik

Francuski jezik

Geografija

Knjigovodstvo s bilanciranjem

Tjelesna i zdravstvena kultura

7

Njemački  jezik

Tjelesna i zdravstvena kultura

Geografija

Turizam i marketing

Gospodarsko pravo

8

Turizam i marketing

Vjeronauk – katolički / Etika

 

 

 

9

 

 

 

 

Praktična nastava

10

 

 

 

 

Praktična nastava

 

 

Ekonomist

1.K

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

Poduzetništvo

Informatika

Matematika

Biologija

Matematika

2.

Poduzetništvo

Informatika

Matematika

Biologija

Njemački jezik s dopisivanjem I

3.

Njemački jezik s dopisivanjem I

Kemija

Osnove ekonomije

Mađarski jezik (materinski)

Računovodstvo

4.

Njemački jezik s dopisivanjem I

Kemija

Osnove ekonomije

Mađarski jezik (materinski)

Poslovne komunikacije

5.

Hrvatski jezik

Geografija

Geografija

Globalno poslovno okruženje (izborni)

Sat razrednika

6.

Hrvatski jezik

Tjelesna i zdravstvena kultura

Računovodstvo

Povijest

Mađarski jezik (materinski)

7.

Vjeronauk - Katolički

Globalno poslovno okruženje (izborni)

Poslovne komunikacije

Hrvatski jezik

Povijest

8.

 

 

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

 


 

 

2.K

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

 

1.

Informatika

Matematika

Društveno odgovorno poslovanje

Osnove ekonomije

Matematika

 

2.

Informatika

Matematika

Računovodstvo

Osnove ekonomije

Sat razrednika

 

3.

Mađarski jezik (materinski)

Povijest

Računovodstvo

Engleski jezik s dopisivanjem

 

Njemački jezik s dopisivanjem

Geografija

 

4.

Mađarski jezik (materinski)

Mađarski jezik (materinski)

Geografija

Osnove turizma

Hrvatski jezik

 

5.

Poslovne komunikacije

Hrvatski jezik

Poduzetništvo

Osnove turizma

Poslovne komunikacije

 

6.

Društveno odgovorno poslovanje

Hrvatski jezik

Povijest

Tjelesna i zdravstvena kultura

Engleski jezik s dopisivanjem

 

Njemački jezik s dopisivanjem

 

7.

Računovodstvo

Etika/

Vjeronauk -  katolički/

Protestantsko reformnirani kršćanski vjeronauk

Tjelesna i zdravstvena kultura

Poduzetništvo

Engleski jezik s dopisivanjem

 

Njemački jezik s dopisivanjem

 

8.

 

 

 

Poduzetništvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuhar

 

1.SZ

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK (poslijepodne)

1.

Etika

Biologija s higijenom i ekologijom

Njemački jezik I

Praktična nastava

Kuharstvo

2.

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Njemački jezik I

Praktična nastava

Kuharstvo

3.

Hrvatski jezik

Računalstvo

Mađarski jezik (materinski)

Praktična nastava

Kuharstvo

4.

Hrvatski jezik

Računalstvo

Mađarski jezik (materinski)

Praktična nastava

Kuharstvo

5.

Gospodarska matematika

Mađarski jezik (materinski)

Poznavanje robe i prehrana

Praktična nastava

Kuharstvo

6.

Gospodarska matematika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Poznavanje robe i prehrana

Praktična nastava

Kuharstvo

7.

Osnove turizma

Hrvatski jezik

Sat razrednika

Praktična nastava

Kuharstvo

8.

Povijest

Osnove turizma

Tjelesna i zdravstvena kultura

Praktična nastava

 

9.

Povijest

 

 

 

 

 

 3. SZ

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

Kuharstvo

Sat razrednika

Mađarski jezik

Praktična nastava

Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća

2.

Kuharstvo

Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća

Mađarski jezik

Praktična nastava

Gospodarska matematika

3.

Kuharstvo

Mađarski jezik

Hrvatski jezik

Praktična nastava

Gospodarska matematika

4.

Kuharstvo

Povijest hrvatske kulturne baštine

Hrvatski jezik

Praktična nastava

Politika i gospodarstvo

5.

Kuharstvo

Hrvatski jezik

Povijest hrvatske kulturne baštine

Praktična nastava

Tjelesna i zdravstvena kultura

6.

Kuharstvo

Poznavanje robe i prehrana

Tjelesna i zdravstvena kultura

Praktična nastava

Engleski jezik II

7.

Kuharstvo

Poznavanje robe i prehrana

Politika i gospodarstvo

Praktična nastava

Njemački jezik I

8.

Kuharstvo

Njemački jezik I

Engleski jezik II

Praktična nastava

Vjeronauk – katolički /

Protestantsko reformirani kršćanski vjeronauk