Srednjoškolskim obrazovanjem svakome se pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje kompetencija za uključivanje na tržište rada i nastavak obrazovanja na visokim učilištima.

 

Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja.

 

Ovdje možete pronaći sve važne informacije vezane uz srednjoškolsko obrazovanje u našoj ustanovi.

 

Nastava se u našoj školi odvija u jednoj smjeni koja počinje u 8:00 sati. Učenici mogu upisati opću gimnaziju, hotelijersko-turistički smjer, smjer ekonomist,  smjer kuhar i prodavač. U školi je organizirano dežurstvo učitelja po smjenama. Također je organizirana i prehrana za učenike.