Upisi u srednju školu 2018./2019.

NATJEČAJ

Pri odabiru srednje škole savjete i pomoć možete potražiti od nastavnika, stručnih službi škole ili Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U odabiru srednje škole može vam pomoći i Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole.

 

Važno je unaprijed se informirati o različitim vrstama programa, njihovim zahtjevima i uvjetima za upis te tako u skladu s vašim očekivanjima, željama i interesima donijeti odluku o odabiru srednje škole.

 

Pravo upisa u 1. razred srednje škole Centra imaju pod jednakim uvjetima svi kandidati sa završenom osnovnom školom. Izbor kandidata za upis u 1. razred zasniva se na uspjehu učenika u prethodnom obrazovanju te sklonostima i sposobnostima učenika. Izbor kandidata za upis u 1. razred obavlja se prema elementima i kriterijima koje propisuje ministar. Redoviti učenici upisuju 1. razred srednje škole u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina uz odobrenje Upravnog vijeća.

 

Kandidati se elektronički prijavljuju i upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ). Sustav elektroničkih prijava i upisa u srednje škole omogućuje učenicima jednostavan, transparentan i brz upis u željenu srednju školu bez nepotrebnih administrativnih poslova koji se izbjegavaju korištenjem podataka iz sustava eMatica.

 

 U našoj ustanovi možete upisati:

 

NAZIV PROGRAMA

 

TRAJANJE

Opća gimnazija

nastava na mađarskom jeziku

4

Hotelijersko-turistički tehničar

nastava na mađarskom jeziku

4

Ekonomist

nastava na mađarskom jeziku

4

Kuhar

nastava na mađarskom jeziku

3

Prodavač

nastava na mađarskom jeziku

3