Upisi u srednju školu 2021./2022.

JESENSKI ROK

 

 

Obavještavamo vas da je dana 20. svibnja 2021. godine u Narodnim novinama, broj 55/2021, objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., čiji je sastavni dio i struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda.

Odluka je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html

 

NATJEČAJ - JESENSKI ROK

Pri odabiru srednje škole savjete i pomoć možete potražiti od nastavnika, stručnih službi škole ili Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U odabiru srednje škole može vam pomoći i Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole.

 

Važno je unaprijed se informirati o različitim vrstama programa, njihovim zahtjevima i uvjetima za upis te tako u skladu s vašim očekivanjima, željama i interesima donijeti odluku o odabiru srednje škole.

 

Pravo upisa u 1. razred srednje škole Centra imaju pod jednakim uvjetima svi kandidati sa završenom osnovnom školom. Izbor kandidata za upis u 1. razred zasniva se na uspjehu učenika u prethodnom obrazovanju te sklonostima i sposobnostima učenika. Izbor kandidata za upis u 1. razred obavlja se prema elementima i kriterijima koje propisuje ministar. Redoviti učenici upisuju 1. razred srednje škole u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina uz odobrenje Upravnog vijeća.

 

Kandidati se elektronički prijavljuju i upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ). Sustav elektroničkih prijava i upisa u srednje škole omogućuje učenicima jednostavan, transparentan i brz upis u željenu srednju školu bez nepotrebnih administrativnih poslova koji se izbjegavaju korištenjem podataka iz sustava eMatica.

 

 U našoj ustanovi možete upisati:

 

NAZIV PROGRAMA

 

TRAJANJE

Opća gimnazija

nastava na mađarskom jeziku

4 godine

Hotelijersko-turistički tehničar

nastava na mađarskom jeziku

4 godine

Ekonomist

nastava na mađarskom jeziku

4 godine

Kuhar

nastava na mađarskom jeziku

3 godine

Prodavač

nastava na mađarskom jeziku

3 godine