Rad s djecom u vrtiću organiziran je u dvije mješovite odgojne skupine s ukupno 50 djece u dobi od 3 do 6 godina.

 

Rad vrtića je organiziran od 6:00 do 16:00 sati kao:

poludnevni (5 – satni ) do 11:30 sati (s ili bez ručka),

cjelodnevni (10 - satni) program do 16:00 sati, u dogovoru s roditeljima

 

Prednosti mješovitih odgojno-obrazovnih skupina

 

Prednosti ovih skupina, za razliku od homogenih skupina, višestruke su. Dobno mješovite skupine su prikladan oblik življenja i učenja djece su najsličnije prirodnoj zajednici - obitelji. Djeca uče na prirodan način sve ono što zajednički način življenja i rada pruža - od socioemocionalnih umijeća do spoznajnih.

 

Atmosfera u mješovitim dobnim skupinama je prirodnija, sličnija onome što dijete očekuje u realnom životu. Iz mnogih studija vidljiv je pozitivni učinak boravka djece u mješovitim skupinama, posebno u znanju i savladavanju društvenih vještina. Djeca su uspješnija u akademskim vještinama, imaju jače samopouzdanje, bolje razvijene socijalne vještine te bolji odnos prema vrtiću, a kasnije prema školi.

 

Rad je prilagođen djeci koja su došla s različitim iskustvima i sposobnostima, a odgajateljeva uloga je planiranje i pripremanje aktivnosti u skladu s interesima svakog djeteta. Dijete se potiče na timsko i suradničko učenje.

 

Mješovite skupine pozitivno utječu na socijalni i emocionalni razvoj djece, više pozitivnih izražavanja emocija i mašte, a manje kompetitivnosti i agresivnosti.

 

Također, djeca više međusobno surađuju, pomažu si, dijele i razmjenjuju stvari, starija djeca pomažu mlađoj djeci i uče ih, pri čemu uče preuzimati odgovornost za svoje postupke.

 

Druženje djece različite dobi pozitivno utječe na razvoj govora.

 

Planiranje rada i poticanje djece različitih dobi, sposobnosti, interesa za odgojitelja predstavlja velik izazov te iziskuje veći angažman, ali samo na taj način može omogućiti djetetu poticaj za cjeloviti razvoj.