Upis djece u vrtić Centra obavlja se sukladno odluci Upravnog vijeća Centra.

 

Upis djece u pedagošku godinu obavlja se u prvom tjednu mjeseca lipnja. Roditelji djece predškolske dobi koji su zainteresirani za upis djece u dječji vrtić Bobita u pedagoškoj godini podnijeti sljedeće:

Zahtjev za upis u vrtić

Izvod iz Matične knjige rođenih

Izjava o prihvaćanju cijene vrtića ili Zamolba za umanjenje iznosa

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti djeteta za pohađanje vrtića

Potvrda o redovitom cijepljenju

Popunjen upitnik (ispunjava se u vrtiću)

Prilikom upisa roditelj i ravnatelj vrtića  potpisuju Ugovor o korištenju usluga Dječjeg vrtića Bobita. Prilikom upisa roditelj ne izvršava uplatu predujma.

 

Detaljnije informacije i obrasce možete pronaći u izborniku Dokumenti.