A középfokú oktatás lehetővé teszi azon kompetenciák megszerzését, amelyek a munkaerőpiacra való belépés, valamint a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulás feltételei. Minden tanuló azonos feltételek mellett és képességeihez mérten kapcsolódhat a középiskolai oktatás rendszerébe, amennyiben általános iskolai tanulmányait befejezte.

A nemzeti kisebbségek a saját nyelven és írásmódon történő oktatáshoz való jogaikat a Horvát Alkotmány, az Alkotmányos nemzeti kisebbségi törvény, valamint a Nemzeti kisebbségi nyelv és írásmód használatára vonatkozó oktatási törvény által szabályozott előírásokkal összhangban gyakorolják. A nemzetiségeknek az oktatás minden szintjén joguk van az anyanyelven történő oktatásra.

Az alábbiakban megtalálja az intézményünk középiskolai oktatására vonatkozó összes adatot, információt. 

 Iskolánkban az oktatás egy műszakban zajlik, a tanítás 08:00 órakor kezdődik. A tanulók a következő szakirányok mellett dönthetnek: Általános gimnázium, Szállodaipari és idegenforgalmi technikus, Közgazdász , Szakács. A tanári felügyeletet több váltásban szervezzük meg. A tanulók étkeztetését, igényeiknek megfelelően,  jól felszerelt konyhánk biztosítja.