Dječji vrtić Bobita upisuje djecu iz svih dijelova grada Osijeka, kao i iz okolnih naselja, gdje živi stanovništvo mađarske nacionalne manjine (Lastovo, Korođ, Hrastin, Antunovac, Bilje...). Grad Osijek osigurava prijevoz djece/učenika autobusom Panturista iz Antina, Korođa, Antunovca, Laslova, Hrastina.

 

Centar radi kao cjelina, tj. dječji vrtić Bobita nije samostalna ustrojstvena jedinica te zbog organizacije prijevoza djece, praznici za učenike osnovne i srednje škole su ujedno praznici i za polaznike vrtića (zimski, proljetni, ljetni) - osim ako roditelji ne izraze posebnu želju da se njihova djeca prime i za vrijeme zimskih i proljetnih praznika. Razlog tome je činjenica da se velika većina djece u vrtić prevozi posebnim Panturistovim autobusom, kojim se prevoze i učenici osnovne škole Centra, a taj autobus za vrijeme praznika učenika ne prometuje.

 

Cjelodnevni obrok pripremamo u vlastitoj kuhinji po unaprijed utvrđenom četverotjednom jelovniku. Hranu poslužujemo u blagovaonici vrtića.

 

Suradnja s roditeljima se odvija putem različitih oblika suradnje i Vijeća roditelja Centra, u kojem je vrtić zastupljen s dva roditelja. Uspjeh u odgoju ovisi o usklađenom djelovanju obiteljskog odgoja i odgoja u ustanovi. Neophodno je da vrtić uspostavlja što prisniju suradnju s obitelji djeteta i da roditelji upoznaju uvjete i način rada u vrtiću.

 

 

Cjelodnevni obrok