Zakoni i pravilnici

 

Statut

Pravilnik o kućnom redu

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

 

 

Odgoj i obrazovanje

 

Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića Bobita

Godišnji plan i program rada osnovne škole

Godišnji plan i program rada srednje škole

Školski kurikulum osnovnu školu

Školski kurikulum za srednju školu

Okvirni vremenik pisanih provjera znanja

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera  

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

Poziv za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave (OBRAZAC)

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (OBRAZAC)  

Izvedbeni plan i program terenske nastave (OBRAZAC)

Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim nastavnim sredstvima

Kurikulum građanskog odgoja

Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole

Razvojni plan

 

 

Financijsko poslovanje

 

Obrazloženje financijskog izvješća za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (01.01.2017. - 31.12.2017.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017. - potvrda

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (FINA)

               Prijedlog financijskog plana PKCM-a za 2018. i prijedlog plana za 2019. te 2020. godinu

               Obrazloženje financijskog plana za 2018. godinu i projekcije za 2019. te 2020. godinu

Plan nabave 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Proračun

 

 

Dječji vrtić

 

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (pročišćeni tekst zakona NN 10/97, 107/07, 94/13)

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za 2017./2018.školsku godinu

Pravilnik o cijenama korištenju usluga dječjeg vrtića

Zahtjev za upis (OBRAZAC)

Izjava o prihvaćanju cijena (OBRAZAC)

Zamolba za umanjenje iznosa (OBRAZAC)

Cjelodnevni obrok

 

 

Osnovna škola

 

Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Upisnica u osnovnu školu (OBRAZAC)

Upis u I. razred u drugu osnovnu školu izvan upisnog područja (OBRAZAC)  

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika

 

 

Srednja škola

 

Upisi u srednju školu - natječaj

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Upisnica u srednju školu (OBRAZAC)

 

Državna matura

Nacionalni centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Pravilnik o polaganju državne mature

Priručnik za prijavu ispita državne mature

Ispitni katalozi

 

 

Završni rad

Vremenik izradbe i obrane završnog rada

Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada

Prijavnica za obranu završnog rada (OBRAZAC)

Predložene teme završnih radova

Upute za izradbu završnog rada

List za ocjenjivanje završnog rada

 

 

e-Dnevnik

 

CARNet

Upute za administratore

Upute za nastavnike

Upute za razrednike i stručno osoblje

Upute za učenike i roditelje

 

Korisne poveznice

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNet)    

Portal za škole